Fælles bade/bådebro

Vi har nu fået bygget den nye badebro.

Vi håber, at den i fremtiden vil kunne bringe glæde til alle der er brugere,
samt virke som et naturligt samlingspunkt for alle vore beboere.
Broen er  ca. 34m. lang, med badestige samt mulighed for, at der kan fortøjes joller.
Broen  tilhører vores nye brolaug.
Broens placering kan ses ved at klikke på områdekort i bjælken.
For at lette adgangen til badebroen er der etableret en
stiforbindelse syd om det eksisterende sommerhusområde.
Denne er også vist på områdekortet.

Vi er i øjeblikket ved at få oprettet et brolaug. Dette er den bedste måde at overdrage broen til vore købere.